TÌM NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG
THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI JobsGO giúp bạn tìm được nhân sự phù hợp thật nhanh và hiệu quả.
Hệ thống JobsGO tìm kiếm thông minh và chủ động gợi ý các ứng viên thích hợp, đồng thời tự động hoá quy trình quản lý ứng viên.

ĐĂNG KÝ NGAY
Hệ thống chủ động tìm & gợi ý ứng viên

Từ việc phân tích & thấu hiểu profile doanh nghiệp và từng job đăng tuyển, JobsGO chủ động tìm kiếm & mang về cho bạn các ứng viên phù hợp nhất.

Mỗi khi có ứng viên tiềm năng gia nhập hệ thống, bạn sẽ được thông báo ngay lập tức.

Tự động hoá quy trình quản lý ứng viên

Cho phép bạn quản lý toàn bộ các job đăng tuyển và ứng viên rất chi tiết và hiệu quả.

Tự động hoá việc chăm sóc ứng viên, từ việc gửi các thông báo kết quả, cho đến việc yêu cầu thêm thông tin hồ sơ.

Chat trực tiếp với ứng viên

Bạn có thể mở & khoá kênh giao tiếp với ứng viên để có được thông tin nhanh gọn.

Chức năng chat được thiết kế thông minh để ứng viên không thể làm phiền đến bạn khi chưa được cho phép.

Xây dựng thương hiệu hiệu quả

Thương hiệu doanh nghiệp bạn được xây dựng qua profile ấn tượng trên JobsGO.

Hàng nghìn ứng viên biết đến môi trường làm việc, văn hoá, cũng như business của doanh nghiệp bạn.

Hệ thống chủ động tìm & gợi ý ứng viên

Từ việc phân tích & thấu hiểu profile doanh nghiệp và từng job đăng tuyển, JobsGO chủ động tìm kiếm & mang về cho bạn các ứng viên phù hợp nhất.

Mỗi khi có ứng viên tiềm năng gia nhập hệ thống, bạn sẽ được thông báo ngay lập tức.

Tự động hoá quy trình quản lý ứng viên

Cho phép bạn quản lý toàn bộ các job đăng tuyển và ứng viên rất chi tiết và hiệu quả.

Tự động hoá việc chăm sóc ứng viên, từ việc gửi các thông báo kết quả, cho đến việc yêu cầu thêm thông tin hồ sơ.

Chat trực tiếp với ứng viên

Bạn có thể mở & khoá kênh giao tiếp với ứng viên để có được thông tin nhanh gọn.

Chức năng chat được thiết kế thông minh để ứng viên không thể làm phiền đến bạn khi chưa được cho phép.

Xây dựng thương hiệu hiệu quả

Thương hiệu doanh nghiệp bạn được xây dựng qua profile ấn tượng trên JobsGO.

Hàng nghìn ứng viên biết đến môi trường làm việc, văn hoá, cũng như business của doanh nghiệp bạn.

Hãy để ứng viên biết đến doanh nghiệp của bạn ĐĂNG KÝ

CÁC ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU CỦA JobsGO