Chọn mua gói dịch vụ

Gói dịch vụ Giá niêm yết Giá khuyến mại Số lượng mua (gói) Thành tiền
Gói Standard
1,000,000₫ 1,000,000 0
Gói Hot Job
2,100,000₫ 2,100,000 0
Gói Silver
2,200,000₫ 1,980,000 (-10%) 0
Gói Gold
3,400,000₫ 3,400,000 0
Gói Platinum
6,900,000₫ 6,900,000 0
GoPoint 1.000
2,000,000₫ 2,000,000 0
GoPoint 5.000
10,000,000₫ 10,000,000 0
GoPoint 10.000
20,000,000₫ 20,000,000 0
Gói Diamond
9,400,000₫ 9,400,000 0
Gói top ưu tiên ngành nghề
1,200,000₫ 1,200,000 0
Gói Ruby
13,900,000₫ 13,900,000 0
Gói in đậm và bôi đỏ
600,000₫ 600,000 0
Gói Gold Plus
4,500,000₫ 4,500,000 0
Gói Platinum 15 ngày
3,450,000₫ 3,450,000 0
Gói Diamond 15 ngày
4,700,000₫ 4,700,000 0
Gói Ruby 15 ngày
6,950,000₫ 6,950,000 0
Tổng tiền
Tạm tính: 0₫

Thành tiền: 0₫