TÌM NHÂN SỰ THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI!

Hệ thống chủ động tìm và gợi ý ứng viên

Từ việc phân tích và thấu hiểu hồ sơ doanh nghiệp và từng job đăng tuyển, JobsGO chủ động tìm kiếm và mang về cho bạn các ứng viên phù hợp nhất.

JobsGO Tải App dành cho NTD
JobsGO

TÌM NHÂN SỰ THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI!

Chat trực tiếp với Ứng viên

Doanh nghiệp có thể chủ động mở hoặc khóa kênh giao tiếp với ứng viên để có được thông tin nhanh gọn.

JobsGO Tải App dành cho NTD
JobsGO

TÌM NHÂN SỰ THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI!

Xây dựng thương hiệu hiệu quả

Thương hiệu doanh nghiệp của bạn được xây dựng qua hồ sơ ấn tượng trên JobsGO.

JobsGO Tải App dành cho NTD
JobsGO

TÌM NHÂN SỰ THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI!

Tự động hóa quy trình quản lý ứng viên

Cho phép bạn quản lý toàn bộ các job đăng tuyển, ứng viên rất chi tiết và hiệu quả.

JobsGO Tải App dành cho NTD
JobsGO

TÌM NHÂN SỰ THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI!

Chủ động tạo tài khoản và phân quyền quản lý

Tạo tài khoản nhà tuyển dụng cho doanh nghiệp của bạn dễ dàng, đơn giản. Hướng dẫn nhập thông tin profile doanh nghiệp chi tiết.

JobsGO Tải App dành cho NTD
JobsGO