bg

Chính sách Bảo mật

JobsGO.vn cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Mục Chính sách Bảo mật này sẽ đưa ra quy định về các thông tin, dữ liệu trực tuyến, quy định và hoạt động được áp dụng cho website này và các ứng dụng của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web JobsGO.vn và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Chúng tôi thu thập được thông tin gì?

- Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn điền vào một biểu mẫu.
- Chúng tôi có thể thu thập các thông tin như tên thiết bị, khách hàng đại lý người dùng và vị trí quảng cáo.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

Bất kỳ những thông tin chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau đây:

- Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn
(Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)

- Để cải thiện dịch vụ khách hàng
(Thông tin của bạn sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng của bạn và nhu cầu hỗ trợ)

Chúng tôi sử dụng cookies?

Chúng tôi không sử dụng cookie.

Liên kết của bên thứ ba

Thỉnh thoảng, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể bao gồm hoặc cung cấp sản phẩm của bên thứ ba hoặc các dịch vụ trên các sản phẩm của chúng tôi. Những trang web của bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm về nội dung và hoạt động của các trang web liên kết. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh bất kỳ thông tin phản hồi về các trang web này.

Bảo vệ quyền trẻ em

Chúng tôi đều tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin từ bất cứ ai dưới 13 tuổi.

Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến này chỉ áp dụng cho các thông tin thu thập được thông qua trang web của chúng tôi và không để thu thập thông tin ẩn.

Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng các sản phẩm của chúng tôi, bạn bằng lòng với chính sách sản phẩm riêng tư của chúng tôi.

Thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Địa chỉ: Tầng 3 tòa G1, Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội
Văn phòng Miền Nam: Tầng 3, 158A Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Email: contact@jobsgo.vn Hotline: 0899.565.868